> Oświata (stypendia, dowozy)

Oświata (stypendia, dowozy)

Stypendia szkolne

WNIOSEK

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-12-23 09:25:11.
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników
młodocianych

WNIOSEK

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIONYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY PUBLICZNEJ

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ WIELKOŚCI POMOCY DE MINIMIS

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O POWIĄZANYCH JEDNOSTKACH GOSPODARCZYCH NA POTRZEBY USTALENIA DOSTĘPNEGO LIMITU POMOCY DE MINIMIS

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-12-23 09:26:06.
Data wprowadzenia: 2015-12-23 09:26:06
Opublikowane przez: Kinga Mirż
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Ręczno
ul. Piotrkowska 5
97-510 Ręczno Ręczno
Wójt Gminy
Piotr Łysoń
Kontakt:
Tel: (44) 781-32-69
Fax: (44) 781-32-69
e-mail: ug@reczno.pl