> Drogownictwo

Drogownictwo

Wniosek o wydanie zgody na budowę, zjazdu indywidualnego/publicznego z drogi publicznej

WNIOSEK - wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi gminnej

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2016-11-24 12:05:47.
Data wprowadzenia: 2016-11-24 12:05:47
Opublikowane przez: Kinga Mirż
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Ręczno
ul. Piotrkowska 5
97-510 Ręczno Ręczno
Wójt Gminy
Piotr Łysoń
Kontakt:
Tel: (44) 781-32-69
Fax: (44) 781-32-69
e-mail: ug@reczno.pl