Informacja o pracach Rady Gminy

XXIII Sesja Rady Gminy Ręczno

                                                                  ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948).
            Zawiadamiam, że XXIII Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 26 maja 2017 r. (piątek) o godz. 10.00 w Sali GOK w Ręcznie, ul. Piotrkowska 7 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał:
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2017-2024;
w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2017 rok;
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.


                                                                                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                                                                                      /-/ Mirosław Zawada

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-05-18 14:42:14.
Data wprowadzenia: 2017-05-18 14:42:14
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót