> Podatki

Podatki

DR - 1 Deklaracja na podatek rolny
 
DR_1 Deklaracja na podatek rolny.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-28 09:55:28 | Data modyfikacji: 2016-12-28 10:16:02.
IR - 1 Informacja w sprawie podatku rolnego
 
IR _1_informacja w sprawie podatku rolnego.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-28 09:56:10 | Data modyfikacji: 2016-12-28 10:17:37.
DL - 1 Deklaracja na podatek leśny
 
DL - 1 Deklaracja na podatek lesny.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-28 09:56:45 | Data modyfikacji: 2016-12-28 10:18:27.
IL - 1 Informacja w sprawie podatku leśnego
 
IL - 1 Informacja w sprawie podatku leśnego.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-28 09:57:23 | Data modyfikacji: 2016-12-28 10:03:31.
IN - 1 Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości
 
IN- 1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-28 09:58:08 | Data modyfikacji: 2016-12-28 10:02:35.
DN - 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 
DN - 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-28 09:58:45 | Data modyfikacji: 2016-12-28 10:01:29.
DT_1 Deklaracja na podatek od środków
transportowych na 2017 rok

DT_1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

Załącznik do deklaracji DT_1

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-28 10:46:20 | Data modyfikacji: 2016-12-28 10:52:46.
Data wprowadzenia: 2016-12-28 10:46:20
Data modyfikacji: 2016-12-28 10:52:46
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Ręczno
ul. Piotrkowska 5
97-510 Ręczno Ręczno
Wójt Gminy
Piotr Łysoń
Kontakt:
Tel: (44) 781-32-69
Fax: (44) 781-32-69
e-mail: ug@reczno.pl