> Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2015-12-23 13:03:29
  ...więcej

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
2015-12-23 12:59:18
  ...więcej

Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
2015-12-23 12:53:42
  ...więcej

Naruszenie stosunków wodnych
2015-12-23 12:39:19
  ...więcej

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2015-12-23 12:31:50
  ...więcej

Wycinka drzew i krzewów
2015-12-23 12:29:19
  ...więcej

Dokonanie wpisu do gminnego rejestru działalności regulowanej, polegającej na świadczeniu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Ręczno
2015-12-23 12:09:11
  ...więcej

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015-12-23 11:59:06
  ...więcej

Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków
2015-12-23 11:44:30
  ...więcej

Pokazano 1 - 9 z 9

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Ręczno
ul. Piotrkowska 5
97-510 Ręczno Ręczno
Wójt Gminy
Piotr Łysoń
Kontakt:
Tel: (44) 781-32-69
Fax: (44) 781-32-69
e-mail: ug@reczno.pl