> Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Karta informacyjna

Wniosek

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-07-17 10:47:56.
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizaji inwestycji
celu publicznego

Karta informacyjna

Wniosek

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-07-17 10:50:22.
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy lub ze
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego

Karta informacyjna

Wniosek

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-07-17 11:31:11 | Data modyfikacji: 2015-07-17 11:40:52.
Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu

Karta informacyjna

Wniosek

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-07-17 11:42:39 | Data modyfikacji: 2015-07-17 11:40:52.
Data wprowadzenia: 2015-07-17 11:42:39
Opublikowane przez: Kinga Mirż
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Ręczno
ul. Piotrkowska 5
97-510 Ręczno Ręczno
Wójt Gminy
Piotr Łysoń
Kontakt:
Tel: (44) 781-32-69
Fax: (44) 781-32-69
e-mail: ug@reczno.pl